W Nisku

Będzie nieodpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Będzie nieodpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

14 czerwca 2017 r., w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marta Ciosmak oraz Główny Księgowy Bożena Chamot, w obecności Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, podpisały umowę o dofinansowanie Projektu: „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim”. Z ramienia WUP umowę podpisał Dyrektor Tomasz Czop.

Powiat Niżański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało dofinansowanie w wysokości 921 930,27 zł, na realizację Projektu pn. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-013/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Celem projektu jest podniesienie sprawności fizycznej osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność wymagają wsparcia z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu. W/w osoby będą miały ułatwiony dostęp do usług zdrowotnych polegający na nieodpłatnym wypożyczeniu potrzebnego sprzętu.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości i standardów życia osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych.
Projekt będzie realizowany w okresie od 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku. Pierwsze wypożyczenia sprzętu planowane są w 2-gim kwartale 2018 r.

Powiat Nisko

IMG_2955

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Nisku

Więcej w W Nisku

zbiórka

OSP zebrało datki dla rodziny z Kurzyny Małej

rni24.eu25 lutego 2021

Prosty język w urzędzie – wsparcie dla mieszkańca i urzędnika

rni24.eu24 lutego 2021

Aktywny Samorząd – nabór 2021

rni24.eu24 lutego 2021

Jest praca. Iwamet rekrutuje.

rni24.eu22 lutego 2021

Serce czeka na nakrętki

rni24.eu18 lutego 2021

Podkarpacie- Słowacja zamknęła część przejść granicznych

rni24.eu16 lutego 2021

Policjanci poszukują zaginionego

rni24.eu15 lutego 2021

Voster ATS Team w gotowości do nowego sezonu

rni24.eu12 lutego 2021

KULTURA I ROZRYWKA Rusza nasz V plebiscyt na najpopularniejszego sportowca, trenera oraz talent.

rni24.eu9 lutego 2021