W Nisku

Absolutorium dla Wójta Gminy Jeżowe

Absolutorium dla Wójta Gminy Jeżowe

Rada Gminy Jeżowe udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Jeżowe – Markowi Stępakowi z tytułu wykonania budżetu Gminy Jeżowe za 2016r. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych (dwóch było nieobecnych) Za udzieleniem absolutorium głosowało 11 radnych, 1 był przeciw i 1 wstrzymał się od głosu.

Głosowanie zostało poprzedzone przedstawieniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jeżowe, zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2016r i dyskusją nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.

W dalszej części sesji radni dokonali nowelizacji uchwał dotyczących kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkól podstawowych oraz  nowelizacji Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Ostatnimi punktami programu sesji były: podjęcie uchwał w sprawie sprzedaży gminnych gruntów, dokonanie zmian budżetowych, zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy.

Źródło: UG Jeżowe

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Nisku

Więcej w W Nisku

“Powiat Niżański Zimą” – rozstrzygnięcie konkursu

rni24.eu5 marca 2021

Na tej ulicy spodziewaj się częstych kontroli drogowych

rni24.eu5 marca 2021

Zaginął urzędnik gminy Ulanów-Bartek Pucko

rni24.eu4 marca 2021

Atrakcyjna oferta sklepu rowerowego TIP-TOP Raty 0 %

rni24.eu1 marca 2021

Bezpłatny kurs komputerowy dla Mieszkańców Gminy i Miasta Nisko

rni24.eu1 marca 2021

Huta Stalowa Wola na rzecz walki z Covid-19

rni24.eu1 marca 2021

Niżańskie Centrum Kultury “Sokół” zaprasza na wystawę

rni24.eu1 marca 2021

Fundusze Europejskie po godzinach. Aktywna Mama.

rni24.eu26 lutego 2021
zbiórka

OSP zebrało datki dla rodziny z Kurzyny Małej

rni24.eu25 lutego 2021