W Nisku

Inwestycje w Gminie Jeżowe

Inwestycje w Gminie Jeżowe

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców Gmina Jeżowe realizuje szereg inwestycji. Służą one poprawie warunków życia i bezpieczeństwa, jak również mają wpływ na wszechstronny rozwój gminy.

Tylko w tym roku realizowane są przedsięwzięcia związane z gospodarką wodno- ściekową, kanalizacyjną, infrastrukturą drogową, sportowo-rekreacyjną i inne. Część z tych inwestycji rozpoczęto w ubiegłych latach i są one finalizowane  w roku bieżącym.

Podejmowane są również nowe działania.

W tym roku zakończy się realizacja dwóch bardzo dużych i ważnych inwestycji, wymagających wysokich nakładów finansowych, na które mieszkańcy czekali kilkanaście lat.

Są to:

 1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowem.
 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Nat.

Ponadto realizowane są m.in:

 1. Montaż instalacji OZE na 14 budynkach użyteczności publicznej w gminie Jeżowe.
 2. Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Jeżowem Kameralnem oraz dwóch boisk wielofunkcyjnych przy szkołach w Cholewianej Górze i Starym Narcie.
 3. Modernizacja stadionu Sparty.
 4. Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Cholewianej Górze.
 5. Remont przepompowni  ścieków „P1”.
 6. Utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Gminie Jeżowe.
 7. Doposażenie placu zabaw na Zanawsiu.

A także inwestycje drogowe, służące lepszej, bezpieczniejszej komunikacji drogowej i pieszej m.in.

 1. Remonty, przebudowy, odbudowy dróg zniszczonych po wystąpieniu ulewnych deszczy, powodzi (Osiedlowa, Do Tabaki, Pirogi, Do Bajka).
 2. Przekazanie dotacji celowych dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na:
  • rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów-Jeżowe- Kopki- Przebudowa skrzyżowań na DK
  • budowę chodnika w msc. Groble
  • budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury i urządzeń w msc. Jata
  • remont (odnowę) drogi woj. na odcinku Groble- Kopki
 3. Wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę nowych dróg gminnych.
 4. Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci dróg.

To tylko nieliczne (najważniejsze) inwestycje realizowane w ostatnim czasie, na które mieszkańcy czekali długie lata. Wszystkich nie sposób wymienić. Na ich realizację skutecznie pozyskiwane są środki zewnętrzne (krajowe, unijne). Fundusze te są jednym z dodatkowych i bardzo istotnych źródeł finansowania podejmowanych działalności.

Dzięki nim możliwe było zrealizowanie wielu inwestycji.

Na wyżej wymienione przedsięwzięcia gmina ze środków własnych przeznaczy około 12 mln. zł. Pozostałą część stanowią środki zewnętrzne w kwocie rzędu 15,7 mln. zł.

inw2

Źródło: UG Jeżowe 

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021