W Nisku

Ministerstwo Obrony Narodowej dotuje klasy mundurowe RCEZ w Nisku

Ministerstwo Obrony Narodowej dotuje klasy mundurowe RCEZ w Nisku

W maju br. Powiat Niżański reprezentowany przez Zarząd Powiatu Niżańskiego w osobach Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza oraz Wicestarosty Adama Macha zawarł umowę z Ministrem Obrony Narodowej o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na organizacji i przeprowadzeniu obozu szkoleniowego w ramach pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”.

Dodatkowe środki finansowe w wysokości 6 223,40 zł wraz z wkładem własnym Powiatu Niżańskiego w wysokości 1 555,85 zł przeznaczone zostaną na organizację obozu szkoleniowego dla 28 uczniów klas mundurowych z RCEZ w Nisku w Jednostce Wojskowej w Nisku w terminie od 12 do 18 czerwca 2019 r.

Zgodnie z postanowieniami umowy dotacyjnej środki pochodzące ze środków MON przeznaczone zostaną na wyżywanie uczniów. Pozostałe wydatki organizacyjne związane z realizacją zadania pokryje Powiat Niżański w ramach wkładu własnego.

– Cieszymy się, że niżańskie klasy mundurowe będą miały możliwość odbycia obozu szkoleniowego jeszcze w tym roku szkolnym, dzięki środkom z dotacji MON-u. Jest to zarówno odzwierciedlenie faktu, że nabór do klas mundurowych z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, oraz pokazuje, że jako organ prowadzący szkołę cały czas staramy się poszukiwać środków na wszelkie tego typu inicjatywy, niewątpliwie podnoszące jakość i efekty kształcenia młodzieży na tym kierunku – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Dla przypomnienia działania na rzecz dostosowania szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy podjęte przy współpracy Zarządu Powiatu Niżańskiego oraz Dyrekcji RCEZ w Nisku, zaowocowały utworzeniem w 2017 roku nowych klas o profilu mundurowym w zawodach technik informatyk i technik elektronik. Są to pierwsze tego typu klasy w powiecie, które dają możliwości zapoznania się z funkcjonowaniem służb mundurowych, uczestnictwa w zadaniach obronnych oraz rozwijania umiejętności dowódczo – organizacyjnych. Nauka w tych klasach ma wyjątkowy charakter edukacyjny ponieważ łączy kształcenie techniczne z innowacyjnymi elementami, dotyczącymi obronności
i wojskowości.

Źródło: Powiat Niżański 

2 komentarze

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021