W Nisku

15 Marca – Światowy Dzień Praw Konsumenta

15 Marca – Światowy Dzień Praw Konsumenta

Świadomi Konsumenci znają swoje prawa, dlatego warto przypomnieć, że mamy prawo odstąpienia od umowy w przypadku sprzedaży na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa, a zasady te zostały uregulowane w ustawie z dnia 30 maja 2014r. O prawach konsumenta (Dz. U 2014, poz. 827).

Sprzedaż na odległość

Wiele osób chętnie dokonuje zakupu towarów przez Internet, za pomocą telefonu a także zamawiając różne artykuły przez katalogi wysyłkowe. Ta forma zakupów określana jest mianem zakupów na odległość. Bardzo często specjalnie skonstruowana oferta mówi nam, że mamy jedyną okazję, a produkt jest o połowę tańszy niż w sklepie. Zawsze jednak warto zadać sobie pytania: czy naprawdę potrzebuję tego produktu, co oznacza jedyna okazja, z jakim sklepem porównano ceny?

Towary prezentowane na stronach internetowych sklepów, czy w katalogu wysyłkowym nie zawsze odpowiadają wszystkim informacjom podanym przez sprzedawcę. Dlatego w przypadku kupowania na odległość prawo daje nam większą ochronę niż w przypadku kupowania w sklepie osiedlowym, czy hipermarkecie.

W przypadku dokonania zakupu na odległość możemy zrezygnować z zakupu w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. W takim przypadku należy najpierw poinformować sprzedawcę na piśmie o swojej decyzji (napisać oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać pod adresem sprzedawcy przed upływem 14 dni najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru). Następnie w ciągu 14 dni należy odesłać zakupiony towar pod adresem sprzedawcy na własny koszt. Sprzedawca powinien także w ciągu 14 dni od otrzymania odstąpienia od umowy oddać pieniądze, które zapłaciliśmy za towar.

Za pośrednictwem telefonu czy Internetu zawieramy także umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W przypadku sprzedaży usług przez telefon przedsiębiorca jest zobowiązany do poinformowania – na początku rozmowy – o jej celu oraz do podania informacji o nazwie i adresie siedziby przedsiębiorcy. Jeśli przedsiębiorca w trakcie rozmowy telefonicznej proponuje zwarcie umowy, musi potwierdzić jej treść na papierze lub innym trwałym nośniku. Po otrzymaniu takiej umowy mamy prawo zapoznać się z jej warunkami i dopiero gdy takie dokumenty podpiszemy, umowę uważa się za zawartą.

Dość często zdarza się, że dzwoniący do nas przedstawiciele operatorów telekomunikacyjnych już na początku rozmowy uprzejmie informują, że obniżają nam abonament za telefon stacjonarny jako np. efekt nowej procedury, zadają pytania o PESEL,o dane osobowe, potwierdzając potem ich zgodność. Przy tym nie przekazują nam informacji o nazwie przedsiębiorcy i jego siedzibie w sposób zrozumiały czy wręcz tak prowadzą rozmowę abyśmy byli przekonani, że rozmawiamy z przedstawicielem dotychczasowego operatora. Szybko i niewyraźnie czytają oświadczenie o rozwiązaniu umowy z dotychczasowym operatorem. Gdy nie jesteśmy pewni czy dzwoniący do nas reprezentuje dotychczasowego operatora, najlepiej jest skontaktować się niezwłocznie w tej sprawie z naszym operatorem.

Zawierając umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez telefon mamy prawo odstąpić od niej w ciągu 14 dni. Wystarczy w tym celu wysłać pismo do przedsiębiorcy o odstąpieniu od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Będzie to możliwe wówczas, gdy przedsiębiorca dostarczy nam treść umowy na papierze lub innym trwałym nośniku i po jej podpisaniu otrzymamy 1 egzemplarz tych dokumentów (umowa i wszystkie załączniki jak cenniki, regulaminy ) i zaraz je przeczytamy.
Z reguły większość z nas popełnia błąd, który w skutkach może okazać się zbyt kosztowny. Tym błędem jest nieczytanie dostarczonych nam dokumentów oraz niesprawdzenie czy otrzymaliśmy ich komplet .

Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa

Gdy przedsiębiorca oferuje nam sprzedaż towaru w czasie pokazu organizowanego np. w restauracji, ośrodku wczasowym , sanatorium, a także gdy do naszego domu przychodzi akwizytor proponujący zawarcie umowy o dostarczenie energii elektrycznej, to jest to sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa. Zawierając umowy sprzedaży towarów w trakcie pokazu działamy zwykle pod wpływem impulsu a także presji wywieranej przez prowadzących pokaz i kierujemy się wówczas nieracjonalnymi przesłankami jak chociażby taką, że jest to jedyna okazja możliwości
kupna wyjątkowego towaru po wyjątkowej cenie. Gdy zdecydujemy się na taki zakup, powinniśmy po przyjściu do domu spokojnie zapoznać się z treścią umowy i przeanalizować swoją decyzję co do jej racjonalności (czy nabyty produkt jest nam rzeczywiście potrzebny i czy cena jaką zapłaciliśmy nie jest wygórowana).

Po takiej analizie możemy dojść do wniosku, że towar zakupiony w trakcie pokazu nie będzie przydatny i jest zbyt drogi. Wówczas mamy prawo odstąpić od takiego zakupu w ciągu 14 dni bez podawania przyczyn. Wystarczy wysłać pod adresem przedsiębiorcy pismo o odstąpieniu od umowy najpóźniej w 14-tym dniu od dostarczenia nam towaru (pismo najlepiej wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru). Następnie w ciągu kolejnych 14 dni należy odesłać zakupiony towar pod adresem przedsiębiorcy. Błędem popełnianym najczęściej w takiej sytuacji jest kontaktowanie się z przedsiębiorcą telefonicznie i odsyłanie towaru, bez wcześniejszego wysłania pisma o odstąpieniu.

Coraz częściej sprzedawcy energii elektrycznej wysyłają swoich przedstawicieli do naszych domów z propozycją sprzedaży energii. Gdy akwizytor pojawi się w naszym domu i zaproponuje zawarcie umowy o dostarczanie energii elektrycznej, powinien w pierwszej kolejności poinformować nas o danych przedsiębiorcy, którego reprezentuje. Zdarza się, że akwizytor próbuje nas wprowadzić w błąd i w sposób zawoalowany przedstawia się, że reprezentuje sprzedawcę prądu z którym mamy dotychczasową umowę, a jego oferta dotyczy niższej ceny za prąd oraz np. dostarczania rachunków co miesiąc.

Gdy podpiszemy taką umowę, powinniśmy otrzymać jej treść wraz z załącznikami w dniu jej zawarcia. Nie wyrażajmy zgody na informację akwizytora, że umowa zostanie nam przysłana w późniejszym terminie. Jest to niezgodne z prawem. Bowiem w takiej sytuacji, gdy treść umowy dotrze do nas po upływie 14 dni , nie będziemy mogli skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Ferdynanda Łątkowska

źródło: Powiat Niżański

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W Nisku

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021

S19 Lasy Janowskie – Zdziary oddana do ruchu

rni24.eu18 października 2021

Andżelika Guściora ze stypendium Starosty Niżańskiego

rni24.eu18 października 2021

Uroczysta gala dla nauczycieli i pracowników oświaty

rni24.eu18 października 2021

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Ulanowie zyskała nowe ogrodzenie

rni24.eu18 października 2021
nck

„Nie lękajcie się być świętymi” w NCK Nisko

rni24.eu13 października 2021

Umowa na budowę kanalizacji w Nowej Wsi już podpisana

rni24.eu12 października 2021

Do skradzionej betoniarki dotarli po śladach kół

rni24.eu8 października 2021