W Nisku

138 lokali komunalnych i 22 hektary dróg – jak wygląda stan mienia gminy Nisko?

138 lokali komunalnych i 22 hektary dróg – jak wygląda stan mienia gminy Nisko?

Dokładnie 784.2598 ha nieruchomości gruntowych, 138 komunalnych lokali mieszkalnych i 22 hektary dróg położonych na terenie gminy i miasta Nisko – tak w skrócie przedstawia się stan mienia tej jednostki samorządu terytorialnego. Informację tę, przedłożono podczas ostatniej sesji rady miasta.

Struktura wartościowa majątku gminy, przedstawia się następująco:

tabelka

Jak wynika z przedstawionej informacji o stanie mienia gminy Nisko, w ubiegłym roku, gmina była właścicielem 138 komunalnych lokali mieszkalnych, z czego 5 lokali socjalnych przy ul. Wyszyńskiego rozebrano, a 7 lokali położonych w budynku przy ul. Sandomierskiej, zmieniło swój status na lokale komunalne. Budynek położony przy ul. Wolności w którym znajdowały się 3 lokale socjalne sprzedano.

W stosunku do 4.1790 ha gmina posiada prawo użytkowania wieczystego, a także 100% udziałów w Miejskim Zakładzie Komunalnym.

Gospodarowanie mieniem gminnym odbywa się poprzez sprzedaż nieruchomości, dzierżawę, najem bądź ich użyczenie. W przypadku sprzedaży oraz dzierżawy lub najmu nieruchomości na okres powyżej trzech lat lub na czas nieoznaczony, Rada Miejska musi wyrazić zgodę w formie uchwały.

W trybie publicznych przetargów, sprzedano na zbycie nieruchomości komunalnych 11 nieruchomości o powierzchni łącznej 0.9697 ha za kwotę 888 950,00 zł. W trybie bezprzetargowym sprzedano 7 nieruchomości o powierzchni 0,3051 ha za 148 999,00 zł. A na rzecz najemców zbyto 4 lokale komunalne, mieszkalne za kwotę łączną 19 067,45 zł.

Grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych na dzień 1.01.2017r., zajmowały obszar 23.9742 ha. Dochód Gminy Nisko z tytułu opłaty rocznej wyniósł 192 204,21 zł. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gmina otrzymała dochód w wysokości 16 003,65 zł.

Dochód łączny z tytułu czynszu dzierżawy i najmu nieruchomości wyniósł 736 515,14 zł. Gmina Nisko uzyskała także prawo własności w stosunku do 9 działek o powierzchni łącznej 0,3934 ha wypłacając odszkodowanie w kwocie 76 474,00 zł. Ponadto, w drodze umów notarialnych, gmina nabyła do zasobu prawo własności 4 działek o powierzchni łącznej 0,2268 ha za kwotę 377 070,00 zł. Tytułem darowizny otrzymała 1 działkę o powierzchni 0,0023 ha. W procesie komunalizacji mienia Skarbu Państwa z mocy samego prawa gmina nabyła prawo własności 3 działek o powierzchni łącznej 1.9746 ha.

W ubiegłym roku, gmina Nisko uzyskała dochód w wysokości 2 002 351,70 zł, zaś wydatki związane z kosztami nabywania gruntów na powiększenie zasobu mienia komunalnego, zamknęły się kwotą 453 544,00 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. ze sprzedaży drewna wyniosły 24.812,07 zł.

Agata Piotrowska

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Policjantka rozmawiała z uczniami o cyberzagrożeniach

rni24.eu13 maja 2021

Niżańskie Centrum Kultury “Sokół” zaprasza na wystawę

rni24.eu13 maja 2021

Andżelika Guściora w finale Festiwalu Zaczarowanej Piosenki

rni24.eu12 maja 2021

Voster ATS Team na Tour de Hongrie

rni24.eu11 maja 2021

Mistrzostwa Polski Pumptrack Podwolina

rni24.eu11 maja 2021

Uczeń RCEZ w finale Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego

rni24.eu6 maja 2021

W niżańskim „Elektryku” odbyła się Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

rni24.eu4 maja 2021

Uroczystość przekazania obowiązków nowemu dyrektorowi NCK “Sokół”

rni24.eu4 maja 2021

Policjanci podsumowali majowy weekend

rni24.eu4 maja 2021