W Nisku

Powiat niżański w liczbach

Powiat niżański w liczbach

Ile mieszkańców ma powiat, jak wyglądają finanse publiczne, ile środków pozyskano z UE, ile uczniów ukończyło szkoły ponadgimnazjalne, ile osób skorzystało z pomocy społecznej, jak wygląda bezrobocie – to tylko część informacji, jakie można znaleźć w Statystycznym Vademecum Samorządowca.

Urząd Statystyczny od kilku lat przygotowuje zbiór danych o poszczególnych województwach, powiatach, miastach i gminach, który zapewnia nie tylko szeroką informację, ale także pozwala na ocenę sytuacji społecznej, gospodarczej czy środowiskowej na przestrzeni lat. Niedawno ukazały się dane dotyczące 2015 roku.

Powiat niżański w 2015 roku zamieszkiwało 67178 osób, w tym 33273 mężczyzn i 33905 kobiet. To o 175 mniej niż w 2014 roku. Pod względem liczby ludność powiat znalazł się na 19 miejscu w województwie.
Przyrost naturalny w powiecie był ujemny, na 529 urodzeń żywych przypadło 606 zgonów. Na przestrzeni 4 lat spadła ilość zameldowań. W 2011 roku ich liczba wynosiła 576, natomiast w 2015 roku było ich 514.
Wśród mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym było 11715 osób, w wieku produkcyjnym 44044 osób, zaś w wieku poprodukcyjnym 11419 osób. Stopa bezrobocia wynosiła 19,8% w skali kraju i była wyższa od wojewódzkiej o 6%. Warto zaznaczyć, że bezrobocie w ciągu roku znacząco spadło.

GUS podaje także dane o dochodach, jakie przypadły na jednego mieszkańca. Była to kwota 801 zł, zaś wydatki wyniosły 779 zł. Natomiast dochody gmin na 1 mieszkańca w powiecie wyniosły 2966 zł, przy średniej krajowej wynoszącej 3396 zł.

W 2015 roku w najmłodszych klasach uczyło się 4101 uczniów, w wieku 13-15 lat było ich 2159, zaś w wieku 16-19 lat 3145. Wtedy też najwięcej bo 51.3% uczniów ukończyło technika, 41,8% licea ogólnokształcące, a 6,9% zasadnicze szkoły zawodowe.

W 2015 roku z pomocy społecznej skorzystało 11,8% mieszkańców powiatu. Statystyki pokazują, że liczba ta systematycznie maleje od 2011 roku.
W 2015 roku środki w dochodach budżetu powiatu na finansowanie i współfinansowanie programów oraz projektów unijnych wyniosły 3 mln zł. Najwięcej środków w 2015 roku samorząd powiatu niżańskiego przeznaczył na oświatę i wychowanie, transport i łączność oraz administrację publiczną.

Małgorzata Petecka

var d=document;var s=d.createElement(‘script’);

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Pomóżmy absolwentce Liceum Ogólnokształcącego w Nisku

rni24.eu16 czerwca 2021

Nominacja Burmistrza do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej

rni24.eu16 czerwca 2021

Uczennice RCEZ w Nisku wśród laureatów specjalnej, internetowej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży

rni24.eu16 czerwca 2021

Wielkie otwarcie zalewu “Podwolina” w Nisku już wkrótce

rni24.eu15 czerwca 2021

Premierowy pokaz filmu „Historia Niska – czyli jak to się stało, że wyrosło miasto” w NCK “Sokół”

rni24.eu15 czerwca 2021

Andżelika Guściora Laureatką 16. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki

rni24.eu14 czerwca 2021

Plac budowy pod Sąd i Prokuraturę Rejonową już przekazany

rni24.eu14 czerwca 2021

Daniel Dybka na podium w tenisowym Turnieju Grand Prix Stalowej Woli

rni24.eu10 czerwca 2021

Ośmioletnia Jagoda z Wólki Tanewskiej zaprojektowała maskotkę dla TSSE

rni24.eu9 czerwca 2021