W Nisku

Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego po raz drugi

Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego po raz drugi

W ramach projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap II” zrealizowano wiele działań, które miały na celu edukację dzieci i młodzieży, inicjowanie wspólnych działań aktywizujących społeczności lokalne do współpracy w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie stosowania zasad bezpiecznego zachowania, w tym bezpieczeństwa seniorów.

Projekt prowadzony był z dużym zaangażowaniem przez wszystkie nasze szkoły ponadgimnazjalne, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudniku nad Sanem, Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem oraz Starostwo Powiatowe w Nisku.

SOSW w Rudniku nad Sanem w ramach „Bezpiecznie dla niepełnosprawnych” przeprowadził szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników i wychowanków Ośrodka pod okiem wykwalifikowanych ratowników medycznych.

Nowością był I Podkarpacki Międzyszkolny Turniej Wiedzy z Pierwszej Pomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Umiem – Potrafię – Pomogę”, w którym uczestniczyło 10 drużyn, m. in. z Kolbuszowej Dolnej, Jarosławia, Mielca, Strzyżowa, Mrowli, Dębicy, Leżajska oraz Rudnika nad Sanem. Biorąc udział w Turnieju, dzieci mogły sprawdzić się w zaaranżowanych sytuacjach zagrożenia życia osoby poszkodowanej udowodniając, że będą potrafiły przyjść z pomocą. Swoją wiedzę testowali na profesjonalnym sprzęcie i pod okiem ratowników medycznych. Ostatecznie I miejsce zajął SOSW z Leżajska, II miejsce Zespół Szkół Specjalnych z Kolbuszowej Dolnej na III miejscu uplasował się zespół z SOSW z Rudnika nad Sanem.

Dzieci zaznajomiono z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach. Profesjonaliści z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu poprawili ich wiedzę, a co za tym idzie bezpieczeństwo w tym zakresie. Wykład przeplatany był krótkimi filmami obrazującymi sytuacje niebezpieczne w pobliżu jezdni oraz prezentację multimedialną przedstawiającą warunki bezpiecznego poruszania się po drodze.

Działanie „Aktywnie, twórczo i bezpiecznie z Domem Dziecka w Rudniku nad Sanem” to nie tylko warsztaty i szkolenia dla dzieci młodszych, młodzieży i wychowawców, ale również pokazanie młodym ludziom atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu w praktyce, poprzez ciekawe warsztaty kulinarne z degustacją przygotowanych potraw czy całodzienny wyjazd na survival z bogatym programem. Uczestnicy wycieczki brali udział w atrakcyjnych zabawach, konkursach sprawnościowych, poznali ciekawe sposoby spędzania czasu wolnego. Zaproponowane zajęcia dawały możliwość poznania siebie i swoich reakcji na porażkę i sukces, okazję do rozwijania współpracy i zdrowej rywalizacji, nawiązywania głębszych więzi miedzy uczestnikami, wspólnej zabawy wychowanków i ich opiekunów, wzajemnego integrowania się oraz modelowania sposobów spędzania czasu, bez wspomagania substancjami psychoaktywnymi i używkami.

Kolejne zajęcia to spotkania z policjantem. Atrakcją dla młodszych był przejazd radiowozem, dotknięcie odznaki i wspólne zabawy dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Było to pozytywne doświadczenie kontaktu z policją, która tym razem nie miała charakteru interwencyjnego.

Zamiast używek zawsze w cenie – bezpieczeństwo, ruch i przeszkolenie!”, który zrealizował ZS w Jeżowem to popularyzacja aktywnego trybu życia oraz prezentacja szerokiego wyboru form spędzania wolnego czasu. Istotnym elementem było także poszerzanie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia zarówno wśród młodzieży, jak i ich nauczycieli i wychowawców.

We wrześniu uczniowie uczestniczyli w spływie kajakowym, podczas którego poznawali zasady bezpieczeństwa nad wodą. Piękna pogoda, która sprzyjała podczas tego spływu umożliwiła uczestnikom przepłynięcie dystansu ok. 20 km.

Kolejnym działaniem był turniej piłki siatkowej dla uczniów szkoły, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Jeżowe. Współzawodnictwo i rywalizacja w sporcie miała na celu pokazanie młodym ludziom jak można spędzać czas aktywnie i dbając o swoje zdrowie. Najlepsze drużyny zostały nagrodzone medalami i pucharami, zaś wszystkie drużyny za udział w turnieju otrzymały piłki.

Działaniem podsumowującym projekt w szkole był test wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz szkolenie z tego zakresu dla uczniów i pracowników ZS w Jeżowem. Test wiedzy został przeprowadzony wśród uczniów ZS oraz zaproszonych do udziału w nim uczniów klas VIII i III Gimnazjum z Zespołu Szkół w Jeżowem Centrum. Dwunastu najlepszych uczniów otrzymało nagrody rzeczowe oraz zaproszono ich do udziału w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 8 uczniów, którzy uzyskali kolejne najlepsze wyniki również wzięli udział w szkoleniu.

RCEZ w Nisku uczestniczyło w projekcie pod hasłem „Aktywnie i bezpiecznie z RCEZ w Nisku”. W ramach kampanii społecznej „Pomóż Innym” w szkole zorganizowano w dniu 7 listopada br., wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, akcję poboru krwi – w tym roku 26 osób oddało 12 litrów krwi.

Ponadto uczniowie RCEZ po przeszkoleniu dot. bezpieczeństwa w górach, pojechali na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie, gdzie odbyli wyprawę na Święty Krzyż, a następnie zwiedzili Osadę Średniowieczną w Hucie Szklanej. W Osadzie młodzież uczestniczyła w interaktywnych warsztatach: garncarskich, tkackich oraz zielarsko – kulinarnych.

W ramach akcji „Jak nie narkotyki, dopalacze i alkohol, to co…” uczniowie zwiedzali ciekawostki turystyczne. Po szkoleniu z bezpieczeństwa w ruchu drogowym wybrali się na szlaki rowerowe. Pierwszym był Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo. Po drodze odwiedzili najciekawsze przyrodniczo, historycznie i kulturowo miejsca oraz zabytki wschodniej Polski, m.in.: roztoczańskie stawy Echo. Kolejnym szlakiem, jaki pokonali uczniowie klas o profilu technik obsługi turystycznej, był Roztoczański Szlak Rowerowy, który prowadzi przez ciekawe tereny, lasy, pola i miejscowości z wieloma obiektami krajoznawczymi. Łączy najciekawsze miejscowości turystyczne, takie jak Zwierzyniec, Krasnobród i okolice Suśca.

W okresie od września do grudnia 2018 r. prowadzony był również kurs samoobrony dla 30 uczniów z tej szkoły. Aktywność to również zawody sportowe w piłce halowej, które odbyły się w niżańskim „elektryku” pod hasłem „Ruch to zdrowie”.

W ramach tego działania zakupiono defibrylator AED, który zainstalowany został na ścianie w RCEZ w Nisku.

W „Razem Bezpieczniej z ZS w Rudniku nad Sanem” główny nacisk szkoła położyła na szkolenia w ramach projektu, a te dotyczyły nie tylko pierwszej pomocy przedmedycznej promowanej wśród uczniów szkoły, ale również szkolenia dla nauczycieli o radzeniu sobie z agresją słowną pomiędzy uczniami.

Razem Bezpieczniej z LO Nisko” to m. in. kurs „Potrafimy i chcemy ratować”, w ramach którego 10 harcerzy z Hufca Nisko i 10 licealistów uczestniczyło w 42 – godzinnym kursie. Młodzież poszerzyła również swoją wiedzę i umiejętności o tematykę dotyczącą stanów zagrożenia życia, podejścia psychologiczne do poszkodowanego, zajęć z transportu poszkodowanych. Licealiści i harcerze brali udział w zajęciach praktycznych w formie ćwiczeń czy symulacji. Nabyte umiejętności młodzież zaprezentowała podczas „Dnia dla bezpieczeństwa” – forum podsumowującego realizację projektu.

Zrealizowane zostały warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu profilaktyki uzależnień, prospołecznych i prozdrowotnych zachowań, zwiększających świadomość prawną. Dużym wydarzeniem organizowanym przez szkołę, wspólnie z młodzieżą z Niżańskiej Grupy PaT, był II Niżański Dzień Profilaktyki, w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki pn. „Z nami bezpieczniej”. W Dniu Profilaktyki uczestniczyła młodzież z niżańskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: PSP nr 1, PSP nr 3, PSP nr 5, Gimnazjum nr 1, RCEZ oraz LO. Spotkanie dotyczyło szeroko pojętego bezpieczeństwa i profilaktyki, dlatego wystąpienia zaproszonych gości przeplatane były etiudami profilaktycznymi w wykonaniu Niżańskiej Grupy PaT oraz uczniów Gimnazjum nr 1 w Nisku.

W ramach projektu ponad 100 seniorów z Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rudniku nad Sanem, uczestniczyło w spotkanich z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów Panią Ferdynandą Łątkowską oraz st. insp. Bernardem Dulem z Komendy Powiatowej Policji w Nisku.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się również szkolenie dla strażaków ochotników z naszego powiatu z pierwszej pomocy przedmedycznej pod okiem wykwalifikowanego ratownika.

Podsumowaniem projektu był „Dzień dla bezpieczeństwa” – forum podsumowujące projekt, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2018 r., a poprzedziło go oficjalne udostępnienie zakupionego defibrylatora AED (z kluczem pediatrycznym), który jest umieszczony na budynku RCEZ w Nisku, ul. Sandomierska 1. W trakcie realizacji projektu i forum przeważały głosy, że jest to bardzo cenna inicjatywa. W tym roku ponownie udało się wiele zrealizować, ale widać też jak wiele jest jeszcze do zrobienia w tym obszarze i trzeba podejmować działania, aby w latach przyszłych również pozyskiwać środki na podobne działania.

- W ramach projektu, realizowanego przez Powiat Niżański, zrealizowano wiele działań, które mają na celu edukację dzieci i młodzieży, inicjowanie wspólnych działań aktywizujących społeczności lokalne do współpracy w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie stosowania zasad bezpiecznego zachowania, w tym bezpieczeństwa seniorów. Jest to nasz kolejny projekt realizowany w ramach ogólnopolskiego programu „Razem bezpieczniej”. Wiele udało się zrealizować, ale praca przy projekcie pokazała też, jak wiele jest jeszcze do zrobienia – i to jest dla nas wyzwanie na kolejne lata. Nie ukrywam, że projekt udało się nam zrealizować dzięki ogromnemu zaangażowaniu ludzi – słowa podziękowania kieruję przede wszystkim do Dyrektorów wszystkich naszych szkół, SOSW i Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem oraz koordynatorów projektów w tych szkołach i placówkach, a także osób z nimi współpracujących. Podkreślenia wymaga również zaangażowanie w projekt członków Niżańskiej Grupy PaT pod kierownictwem Pana Mirosława Szczęcha, nauczyciela PSP nr 3 w Nisku, który z tą młodzieżą pracuje – powiedział Starosta Niżański Robert Bednarz.

Projekt „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap II”, który realizowany był przez Powiat Niżański od września do grudnia 2018 r., został dofinansowany z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który wpisuje się w cel szczegółowy 4 Programu – Edukacja dla bezpieczeństwa.

Materiał promocyjny 

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Więcej w W Nisku

Opera Zdjęcie_2019-08-21_150929_nisko.pl

Niżańskie Mażoretki na Węgrzech

rni24.eu21 sierpnia 2019
DSC00936

XXI Dożynki Powiatu Niżańskiego

rni24.eu21 sierpnia 2019
policja_rni

Pijana matka opiekowała się dziećmi

rni24.eu21 sierpnia 2019
policja1

17-latka wjechała motocyklem w drzewo

rni24.eu20 sierpnia 2019
303-193228

Narkotyki schował pod bielizną

rni24.eu20 sierpnia 2019
DSC_1161

Turniej Piłki Nożnej Chłopców w Krzeszowie

rni24.eu20 sierpnia 2019
DSC_0043

Żagle na placu zabaw w Rudniku nad Sanem

rni24.eu19 sierpnia 2019
robert_bednarz

Starosta czy wiceminister?

rni24.eu16 sierpnia 2019
marcel_1000x600

Szukasz pracy ? Zapoznaj się z ofertą MARCEL sp. z o.o. sp. k.

rni24.eu16 sierpnia 2019

Kontakt

Redakcja
tel.
881 252 577
e-mail: redakcja@stw24.pl

Reklama
tel. 570 224 700
e-mail: biuro@stw24.pl

Szybki kontakt
tel. 570 224 700
e-mail: kontakt@stw24.pl

Copyright © RNI24.pl